Fit Studio O.K.

Home > Provozní řád

Provozní řád

1. Návštěvníci a cvičenci prostor Fit Studia O.K. jsou povinni dodržovat ústní pokyny pracovníků Fit Studia O.K a instruktorů. Rovněž jsou povinni dodržovat další písemné pokyny umístěné ve vnějších i vnitřních prostorách Fit Studia O.K. Zároveň jsou povinni chovat se v souladu s dobrými mravy, základy společenského chování a dbát obecných zásad bezpečnosti.
V případě neuposlechnutí pokynů nebo vyrušování ostatních návštěvníků a cvičících v prostorách Fit Studia O.K. může být návštěvník a/nebo cvičenec vykázán z těchto prostor, a to bez náhrady.

2. Návštěvníci i cvičenci jsou povinni si při vstupu do prostor Fit Studia O.K. vydezinfikovat ruce. Obuv, tašky, batohy apod. jsou povinni odložit na místě k tomu určeném. Je zakázáno nosit je do cvičebního sálu. Návštěvníkům a cvičencům trpícím infekčním onemocněním je přístup do prostor Fit Studia O.K. zakázán. 

3. V případě úrazů, poranění a nevolnosti je cvičenec povinen ihned informovat instruktora nebo pracovníka Fit Studia O.K. Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník nebo cvičenec přivodí nedodržením provozního řádu nebo nerespektováním pokynů instruktorů nebo pracovníků Fit Studia O.K., nenese Fit Studio O.K. žádnou odpovědnost.

4. Cvičenec je povinen dostavit se na lekci včas. Se zahájením lekce se vstup do sálu zamyká. Cvičenec se dostaví ve vhodném oblečení a v čisté obuvi. Pokud cvičí naboso, je si vědom hygienických rizik. V případě, že trpí některou kožní chorobou, vyhne se přímému kontaktu s podlahou, podložkou a pomůckami na cvičení. Každý cvičenec cvičí na vlastní nebezpečí a je zodpovědný za svůj aktuální zdravotní stav. Těhotným ženám doporučujeme cvičení předem konzultovat se svým lékařem. 

5. Z hygienických důvodů je zapotřebí při cvičení na podložku (nemá-li cvičenec vlastní) umístit svůj dostatečně velký čistý ručník. 

Čerpáním jakékoliv služby Fit Studia O.K. dává cvičící najevo, že je seznámen s tímto Provozním řádem a souhlasí s ním. Návštěvník totéž potvrzuje vstupem do prostor Fit Studia O.K.

Posílání novinek e-mailem nebo jiné informace
Kontakty

info@okfitstudio.cz

Mobil: +420 603 329 010

Náš Facebook facebook  Náš Instagram Instagram


          
Fit Studio O.K.

                          
Další informace

Provozní řád
Obchodní podmínky
Ochranu osobních údajů

Návštěvy: 0034358

Údaje o našich obchodních partnerech, dodavatelích, odběratelích, klientech a zákaznících zpracováváme v souladu s Nařízením 2016/679 (GDPR) v právním záju a pouze rozsahu, který po nás vyžadují účetní a daňové předpisy.